SOUTHEAST ASIAN PRESCHOOL

Vietnamese English Chinese
东南亚护理学院
028.3754 1558

为什么选择 SEAS?

培训计划

培训计划

先进的教学方法 探索,互动学习...
教学环境

教学环境

学校建在模具上 大,一半的面积...
教学方法

教学方法

学校特别重视维修 与父母密切联系...
课外活动

课外活动

根据年龄,学校将组织 课外活动...

ABOUT US

时代不断变化,每人对生活,物质的需求也不断提高。形成了生活中人与人之间的竞争。为人父母,当然想把最好的给自己儿女。但是什么才是最好呢?所为最好的行装是知识,让他们能够自立地生活在竞争的社会中。培养儿女

我们生活的这个世界变得越来越快,无情的竞争。当然我们的父母不知道如何支持自己的孩子最好的行李,并成功地在不断变化的世界。这是一个长期的过程,需要照顾和养育的婴儿,无论是身体,精神和智力的儿童早期综合发展。

查看更多

ABOUT US
Banner 1
活动照片
学校照片
课外活动
活动照片 更多图片
新闻事件
什么是蒙台梭利方法?

什么是蒙台梭利方法?

Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952).
“早教”的科学依据是什么?

“早教”的科学依据是什么?

Khai mở và kích hoạt tiềm năng của bộ não trẻ em – căn cứ khoa học của lý luận giáo dục sớm
早教方法适当

早教方法适当

Chúng ta biết là luật của nhà nước cấm dạy trẻ tập đọc, tập viết từ nhỏ, cấm giáo viên dạy bổ túc lớp 1 trước khi vào lớp 1. Chúng tôi gọi đó là “tiểu học hóa”,